Som ny jägare är det inte alltid så enkelt att få tag på jaktmark!

Läste på jagareforbundet.se

Jakt för våra medlemmar, Som ny jägare är det inte alltid så enkelt att få tag på jaktmark. Men för medlemmar i Svenska Jägare­förbundet finns jaktmöjlig­heter på de flesta håll i landet, dessutom till klart överkomliga priser. Här är en förteckning över jaktmarker som Jägareförbundet förfogar över.

se mer på https://jagareforbundet.se/jakt/jakt-for-vara-medlemmar/