Välkommen till Värmdö Nacka kretsens årsmöte 2024!

När: 12 februari
OBS NY Tid: 18:30 Börjar Victor Persson från Stockholms Vildfågel Rehab och håller ett föredrag om effekten av bly i vilt köttet och i fåglar ca 19:30
19:30 – 20:00 Kaffe, korv.
20:00 årsmötet börjar.
Plats: Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291, Värmdö

På grund av Sjukdom kommer Victor Persson från Stockholms Vildfågel Rehab och håller ett föredrag om effekten av bly i vilt köttet och i fåglar.
Stockholms Vildfågel Rehab är en ideell förening avsedd att ta emot sjuka och skadade fåglar för rehabilitering. Målsättningen är att efter behandlingen frisläppa patienterna för att återgå till fortplantning i naturen. Vi agerar i enlighet med gällande djurskyddslag samt vårt tillstånd från Länsstyrelsen som medger ”att omhänderta och hålla samtliga fågelarter som förekommer naturligt i Sverige”. SVR grundades år 2014 av Victor Persson och Lars Persson. Dessa är verksamhetens fågelrehabiliterare och har genomgått adekvat utbildning för denna roll. Utöver fågelrehabiliterarna har vi ett flertal volontärer och två veterinärer involverade i verksamheten – alla som arbetar inom vår verksamhet gör detta helt utan lön eller styrelsearvoden.

Den föreläsningen är öppen även för icke medlemmar och pågår under tiden 18:30 till ca 19:30
20:00 inleds själva årsmötesförhandlingarna med information om saneringsarbete på den nedlagda banan på Ramsmora och planer på samarbete med ny skjutbana på Värmdö.