Årsmöte

Wermdö Skeppslag-Nacka Jaktvårdskrets kallar sina medlemmar till årsmöte.

DATUM: Torsdag den 15 februari 2018

TID: kl. 19.00

Walter Borg kommer med samma upplägg som tidigare år. De börjar plocka upp sakerna kl. 17 så kom och titta redan då.

PLATS: Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291, Värmdö

Föredrag av skytteinstruktör Alexandra Rudbeck

I samband med årsmötet genomförs också ett viltråd för att få del av medlemmarnas synpunkter angående jakt och viltförvaltning och de frågor som är viktiga för oss som jägare.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Kurs i tillvaratagande av viltkött: allmän hantering, saltning, gravning samt korvtillverkning.

Lär dig mer om kötthantering av viltet!

Kurs i tillvaratagande av viltkött: allmän hantering, saltning, gravning samt korvtillverkning.

Svenska Viltmatakademin anordnar i samarbete med Jägareförbundet Stockholms centrala jaktvårdskrets

Bättre omhändertagande och nyttjande i alla led ökar värdet av det fällda viltet.

Föreläsare är ledamöter från Svenska Viltmatakademien. De välkända viltkockarna Anders Levén och KC Wallberg, samt viltköttsexperten Torsten Mörner.

Tid: Lördag den 3 feb 2018, mellan 09:00 och 16:00

Plats: Restaurang LaPlanche Sickla Allé 2-4 i Nacka

Lär dig mer om kötthantering av viltet

Wermdö Skeppslag-Nacka Jaktvårdskrets kallar sina medlemmar till årsmöte.

Årsmöte

Wermdö Skeppslag-Nacka Jaktvårdskrets kallar sina medlemmar till årsmöte.

DATUM: Torsdag den 15 februari 2018

TID: kl. 19.00

PLATS: Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291, Värmdö

Föredrag av skytteinstruktör Alexandra Rudbeck

I samband med årsmötet genomförs också ett viltråd för att få del av medlemmarnas synpunkter angående jakt och viltförvaltning och de frågor som är viktiga för oss som jägare.

Utställare kommer att finnas på plats, så kom i tid

Varmt välkomna!

Styrelsen

En rykande färsk utbildningskatalog!

Texten från Svenska Jägareförbundets Nyhetsbrev nr 63

Ny utbildningskatalog

En rykande färsk utbildningskatalog medföljer Svensk Jakt

nummer 2-3 som kommer ut den 25 januari. I katalogen

beskriver regionernas utbildningsansvariga de utbildningar

som finns för närvarande. Syftetmed katalogen är att marknadsföra

kursverksamheten och dekursgårdar som finns runt om

i landet. Katalogen kommerockså att finnas på kontoren

för användning på mässor ochandra publika arrangemang.

Ulf Johansson, utbildningsansvarig

 

Vill du se bättre i vintermörkret?

Texten från Svenska Jägareförbundets Nyhetsbrev nr 63

Vill du se bättre i vintermörkret?

Jägareförbundets medlemmar får fina rabatter på pannlampor

från Petzl. 25 procent rabatt på massor av pannlampor, ficklampor

och annat användbart.

www.jagarshoppen.se

 

Fråga oss om juridik!

Fråga oss om juridik! Texten från Svenska Jägareförbundets Nyhetsbrev nr 63

Fråga oss om juridik!

Åtelkamera, vad gäller? Får jag låna ut mitt vapen? Kan jaktarrendatorn

göra så här? Ställ dina frågor och få svar i vårt nya

juridiska frågeforum så svararvåra jurister Ola Wälimaa och

Maria Johansson.

Vanliga frågoroch svar lägger vi framöver ut

i frågeforumet vilket förhoppningsvis kan hjälpa andra med

samma frågeställningar att snabbt hitta svar. Frågeforumet

hittar du under Jakten, Juridikpå hemsidan.

 

Vapenamnesti till våren 2018

Texten från Svenska Jägareförbundets Nyhetsbrev nr 63

Från 1 februari till och med 30 april 2018

gäller en tillfällig vapenamnesti i Sverige.

Amnestin innebär att vapen och ammunition kan lämnas till

polisen utan att inlämnaren behöver identifiera sig, eller uppge

varifrån föremålen kommit,eller svara på några frågor om

innehavet. Polisen tar dock inte emot sprängmedel eller andra

explosiva ämnen.

Jan Henricson, Svensk Jakt