Regeringen har idag tagit beslut om att tillåta skyddsjakt på dov- och kronkalvar

Regeringen har idag tagit beslut om att tillåta skyddsjakt på dov- och kronkalvar från 1 juli till 15 april.Varje jakträttshavare får ta enskilda beslut om skyddsjakten, så länge djuren vistas på oskördad gröda eller i skogsplanteringar. – Vi tycker beslutet är olyckligt på grund av att det är för alldeles generellt och missar djurens biologi, samt rollen för den ordinarie viltförvaltningen, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

Läs hela artikeln här

https://jagareforbundet.se/aktuellt/forbundsnyheter/2017/11/olyckligt-beslut-om-hjortkalvar/

 

Seminarium: Hur mycket är jakten värd?

Seminarium: Hur mycket är jakten värd?

Fredagen den 1 december arrangerar Sveriges Vildnad ett

seminarium med rubriken Hur mycket är jakten värd?

Jakten ger värdefulla ekosystemtjänster i form av viltkött, upplevelser

och bevarande av traditioner, samtidigt som vi reglerar

viltstammarna för att exempelvis minska skador på grödor

och skog.

Läs mer på   Seminarium