Jägarexamen

 Idag 30.10.2021 avslutades 2021 års öppethållande av kretsens älgskyttebana.

Vi tackar alla våra gäster som kommit till banan och skjutit. Ännu större tack till alla frivilliga som underhållt och bemannat banan men även hjälpt skyttar, nya som gamla att bli bättre.
Vi öppnar igen April 2022.
Pappälgen hälsar att den kommer vara redo.
Vi i styrelsen önskar alla skitjakt!

 

På följande länk hittar du information om nya teriprovet för Jägarexamen

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/jaktkort-och-jagarexamen/Jagarexamen/Provtagare/

Kontakta jägarexamen  om du har frågor.

På följande länk hittar du all information om Jägarexamensproven https://jagareforbundet.se/utbildning/jagarexamen/jagarexamensprov/.

 

Teoretiskt Prov.500 kr
Grundprov Kulgevär.200 kr
Hagelgevärsprov.400 kr
Omprov av ett underkänt moment i grundprov kulgevär eller hagelgevärsprov.100 kr
Praktiskt Högviltprov beroende på hur många serier provtagaren måste skjuta vid provtillfället.200 - 300 kr
Ammunitionskostnad tillkommer.