Bli medlem

Medlemskap sker genom  att fylla i Svenska Jägareförbundets medlemsformulär, här fyller ni in län och krets och era personuppgifter.https://jagareforbundet.se/medlem/medlemsservice1/

Önskar ni tillhöra våran krets så väljer ni /Stockholms Län/Jägareförb Wermdö Skeppslag Nacka JVK. Dvs. Huvud medlemskap i Svenska Jägareförbundet och vald kretstillhörighet.

Stötta Jägareförbundet fullt ut genom att anmäla "Ordinarie" dvs med tidning. Tidningen innehåller aktuell information som du som jägare skall känna till.

Vänliga Hälsningar
Sekreteraren