Idag avslutades 2021 års öppethållande av kretsens älgskyttebana.

Idag avslutades 2021 års öppethållande av kretsens älgskyttebana.
Vi tackar alla våra gäster som kommit till banan och skjutit. Ännu större tack till alla frivilliga som underhållt och bemannat banan men även hjälpt skyttar, nya som gamla att bli bättre.
Vi öppnar igen April 2022.
Pappälgen hälsar att den kommer vara redo.
Vi i styrelsen önskar alla skitjakt!