Vapenamnesti till våren 2018

Texten från Svenska Jägareförbundets Nyhetsbrev nr 63

Från 1 februari till och med 30 april 2018

gäller en tillfällig vapenamnesti i Sverige.

Amnestin innebär att vapen och ammunition kan lämnas till

polisen utan att inlämnaren behöver identifiera sig, eller uppge

varifrån föremålen kommit,eller svara på några frågor om

innehavet. Polisen tar dock inte emot sprängmedel eller andra

explosiva ämnen.

Jan Henricson, Svensk Jakt