Utbildning spillningsinventering Skärgårdens ÄFO 2021

Utbildning spillningsinventering Skärgårdens ÄFO 2021
Till jägare, jaktlag, älgskötselområden, licensområden och älgförvaltningsgruppen i Skärgårdens ÄFO.
Tillhör du en av dom och INTE fått mail om att vi genomför en spillningsinventering under våren av Älg och Rådjur?
+ Utbildning spillningsinventering Kl. 18.30 den 17:e mars på Teams/digitalt
Maila då till på lasseosterman@live.se mej så får du mera information på mail inför utbildningen 17 mars.