Resultat spillningsinventering Skärgården ÄFO 2021

Nedgången i älgstammen är förväntad då man sett över hela området haft en hög avskjutning i förhållande till bedömd älgstam. När älgstammen som i detta fall befinner sig i en minskande utveckling så kommer man år för år att göra ett allt större procentuellt uttag om man ligger kvar på samma avskjutning från ett år till ett annat Torkan 2018 påverkar till viss del fortfarande och om man inte kompenserade och anpassade sin avskjutning 2018 och 2019 (samt till viss del även 2020) så kommer det totala uttaget ur älgstammen att vara högre än vad man kanske tänkt sig om vi haft mer normala förutsättningar

Spillningsinventering Skärgården ÄFO 2021

Se också tidigare ås  inventeringar här:  https://jagareforbundet.se/mitt/stockholms-lan/jagareforbundet-stockholm/verksamhet/viltovervakning/spillnings-invewntering-2014/