Kurs i tillvaratagande av viltkött: allmän hantering, saltning, gravning samt korvtillverkning.

Lär dig mer om kötthantering av viltet!

Kurs i tillvaratagande av viltkött: allmän hantering, saltning, gravning samt korvtillverkning.

Svenska Viltmatakademin anordnar i samarbete med Jägareförbundet Stockholms centrala jaktvårdskrets

Bättre omhändertagande och nyttjande i alla led ökar värdet av det fällda viltet.

Föreläsare är ledamöter från Svenska Viltmatakademien. De välkända viltkockarna Anders Levén och KC Wallberg, samt viltköttsexperten Torsten Mörner.

Tid: Lördag den 3 feb 2018, mellan 09:00 och 16:00

Plats: Restaurang LaPlanche Sickla Allé 2-4 i Nacka

Lär dig mer om kötthantering av viltet