Kretsens skjutbana stängd under sommaren.

Skjutbanan har nu sommar stängt då våra tillstånd från myndigheter kräver det, Banan öppnar torsdagen 2 augusti 2018 , se mera information under fliken ”Älgbanan”