Inbjudan till skarvseminarium 22:a juni kl. 18:30 via Teams

Detta är ett erbjudande att delta vid ett seminarium som riktar sig till medlemmar i Svenska Jägareförbundet och som har fokus på skarvförvaltningen i vårt länFör de som inte redan är medlemmar och vill delta kan man bli medlem här https://medlem.jagareforbundet.se/blimedlem

 När: Den 22:a juni kl 18:30 Hur: Seminariet genomförs via Teams

Anmälan: Mejla namn, medlemsnummer i Svenska Jägareförbundet, samt ange den mejladress du vill använda för inloggning i Teams, till kust.skargard@stockholm-jagareforbundet.se                                Inbjudan till Teamsmötet kommer sedan skickas ut i mitten av juni till de som anmält sig Antal deltagare: Max 100 personer

Kostnad: Nej, men deltagande är förbehållet medlemmar i Svenska Jägarförbundet Syfte: Tanken med seminariet är att ge en inblick i skarvförvaltningen i länet. Både i det arbete som krävs för att få till stånd någon praktisk förvaltning, men även liten insyn i den jakt som bedrivs

Föreläsare: Clas Boström, kustansvarig Jägareförbundet Stockholms län. Per Zakariasson, Jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

 Seminariets innehåll

18.15-18.30 Uppkoppling för deltagarna

18.30-19.20 Historik och nuläge gällande förvaltningen av skarv i länet

19.20-19.30 Bensträckare

19.30-20.05 Kartläggning av skarv, praktiskt genomförande av äggbehandling och jakt

20.05-20.15 Skarvtalkor 2020 samt planerade talkor 2021

20.15-20.30 Frågor och avslut

 Det kommer ges möjlighet att ställa frågor men på grund av mötesformen kommer vi moderera frågeställningarna och ta merparten av frågorna på slutet

 Väl mött och välkomna, önskar

Clas Boström, kustansvarig Jägareförbundet Stockholms län

Per Zakariasson, Jaktvårdskonsulent, Svenska Jägareförbundet