Fråga oss om juridik!

Fråga oss om juridik! Texten från Svenska Jägareförbundets Nyhetsbrev nr 63

Fråga oss om juridik!

Åtelkamera, vad gäller? Får jag låna ut mitt vapen? Kan jaktarrendatorn

göra så här? Ställ dina frågor och få svar i vårt nya

juridiska frågeforum så svararvåra jurister Ola Wälimaa och

Maria Johansson.

Vanliga frågoroch svar lägger vi framöver ut

i frågeforumet vilket förhoppningsvis kan hjälpa andra med

samma frågeställningar att snabbt hitta svar. Frågeforumet

hittar du under Jakten, Juridikpå hemsidan.