En rykande färsk utbildningskatalog!

Texten från Svenska Jägareförbundets Nyhetsbrev nr 63

Ny utbildningskatalog

En rykande färsk utbildningskatalog medföljer Svensk Jakt

nummer 2-3 som kommer ut den 25 januari. I katalogen

beskriver regionernas utbildningsansvariga de utbildningar

som finns för närvarande. Syftetmed katalogen är att marknadsföra

kursverksamheten och dekursgårdar som finns runt om

i landet. Katalogen kommerockså att finnas på kontoren

för användning på mässor ochandra publika arrangemang.

Ulf Johansson, utbildningsansvarig