Det är snart dags för den årliga sammanställningen av vad ni har skjutit förutom de älgar som ni redan rapporterat.

Rapporteringsperiod !

Rapporteringsperioden följer jaktåret, 1 juli – 30 juni. Det innebär att det som skjuts nu under våren skall inkluderas i det ni rapporterar.

Din rapport är viktig !

Det är av största vikt att vi jägare levererar data om viltet och jakten som håller hög kvalitet som stöd för att förvalta våra viltstammar. Rapporteringen har också stor betydelse vid beslut av jakttider.

Se länk. http://www.viltdata.se/sa-rapporterar-du/

Tidigare års preliminära rapporter gällande Stockholms län finner du här

https://jagareforbundet.se/mitt/stockholms-lan/jagareforbundet-stockholm/verksamhet/viltovervakning/avskjutningsstatistik1/