Bra kurser att anmäla sig till redan nu!

Hej!

Anmäl dej redan nu till några riktigt bra kurser, se https://jagareforbundet.se/utbildning/kurser/

Vildsvinsjaktutbildning :Vi behandlar vildsvinets biologi, historik och levnadsvanor. Stor vikt läggs också på viltvård och förvaltning av en vildsvinsstam. Aktuella frågor som skador på åkermark och skadeförebyggande åtgärder ingår i detta moment. Praktisk jakt kopplad till hög etik. Urtagning, flå- och styckningsvisning ingår

Säljakt, Säljakt kan vara svårt för den oerfarne. Här är kursen för dig som vill lyckas och jaga säl på ett riktat och effektivt sätt.

Jaktledarutbildning, Är du jaktledare? Eller vill du bara veta mer om jaktledarens roll? Jaktledaren är en nyckelperson i jaktlaget och under den här kursen går vi på djupet.

Hoppas någon kurs passar dej, lycka till

och trevlig helg