Besöka skjutbanan ? Se några bra filmer.

Se några bra filmer ?

Instruktionsfilmer kulskytte - Svenska Jägareförbundet

Kolla här.

https://jagareforbundet.se/jakt/skytte/har-hittar-du-filmerna/