Årsmöte i Wermdö Skeppslag-Nacka Jaktvårdskrets 10 februari 2022

Årsmöte
Wermdö Skeppslag-Nacka Jaktvårdskrets
Kallar sina medlemmar till årsmöte.
Datum: 10 februari 2022
Tid: 19:00
Plats: Online. Länk till mötet kommer på mail efter anmälan
Anmälan görs senast den 5 feruari på mail till wermdo-nacka@abkrets.se
På grund av rådande omständigheter
kommer mötet även iår ske i helhet online.
Det blir tyvärr ingen föreläsning eller viltråd i
Samband med årsmötet. Handlingar rörande
årsmötet , dagordning ocn verksamhets-
berättelse mailas ut med link till mötet.
Frågor till dagordning skickas till
wermdo-nacka@abkrets.se
Varmt välkomna!

Styrelsen