Alla besökare måste ta ansvar under Corona tider på Skjutbanan.

Skjutbanan öppnat för allmänheten och alla besökare måste ta ansvar under Corona tider.

Är NYA regler med begränsat antal  besökare i vänthallen och hålla avstånd till skjutledare mm.

Håll avstånd och ta personligt ansvar

Stanna hemma när du är sjuk

Ta med Handsprit

Följ skjutledarnas direktiv och respektera skyltar och anvisningar.

Ta med kläder efter väderlek.

Se mera information och öppetider under fliken Älgbanan