Älg och vildsvinsjakt utbildning Forsmark 4 dec + 18 dec 2020

Se här, fortfarande några platser kvar

Vill du uppleva hur en organiserad större jakt efter älg och/eller vildsvin går till så är det här en utbildningsdag för dig. Jakten genomförs med hundar kopplad till hög etik. Instruktion för omhändertagande av viltet ingår

se mer på https://jagareforbundet.se/utbildning/kurser/