Älg och vildsvinsjakt Forsmark 6 dec 2019

Från jagareforbundet.se/utbildning/kurs/

Vill du uppleva hur en organiserad större jakt efter älg och/eller vildsvin går till så är det här en utbildningsdag för dig. Jakten genomförs med hundar kopplad till hög etik. Instruktion för omhändertagande av viltet ingår. 

Datu, 6 dec 2019

Plats Forsmark

3 platser kver

se mer på https://jagareforbundet.se/utbildning/kurser/