Alla inlägg av admin

Nu är Skjutbanan öppen för höstsäsongen.

Wermdö - Nacka jaktvårdskrets  skjutbana.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd :Från och med den 29september gäller

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  1. hålla avstånd till andra människor, och
  2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

 

 

OBS Viktigast av allt är att alla ska känna sig trygga på älgbanan, ta del av skjutbanans regler här   Skjutbanan-regler-2021 (2)

 

Inbjudan till skarvseminarium 22:a juni kl. 18:30 via Teams

Detta är ett erbjudande att delta vid ett seminarium som riktar sig till medlemmar i Svenska Jägareförbundet och som har fokus på skarvförvaltningen i vårt länFör de som inte redan är medlemmar och vill delta kan man bli medlem här https://medlem.jagareforbundet.se/blimedlem

 När: Den 22:a juni kl 18:30 Hur: Seminariet genomförs via Teams

Anmälan: Mejla namn, medlemsnummer i Svenska Jägareförbundet, samt ange den mejladress du vill använda för inloggning i Teams, till kust.skargard@stockholm-jagareforbundet.se                                Inbjudan till Teamsmötet kommer sedan skickas ut i mitten av juni till de som anmält sig Antal deltagare: Max 100 personer

Kostnad: Nej, men deltagande är förbehållet medlemmar i Svenska Jägarförbundet Syfte: Tanken med seminariet är att ge en inblick i skarvförvaltningen i länet. Både i det arbete som krävs för att få till stånd någon praktisk förvaltning, men även liten insyn i den jakt som bedrivs

Föreläsare: Clas Boström, kustansvarig Jägareförbundet Stockholms län. Per Zakariasson, Jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

 Seminariets innehåll

18.15-18.30 Uppkoppling för deltagarna

18.30-19.20 Historik och nuläge gällande förvaltningen av skarv i länet

19.20-19.30 Bensträckare

19.30-20.05 Kartläggning av skarv, praktiskt genomförande av äggbehandling och jakt

20.05-20.15 Skarvtalkor 2020 samt planerade talkor 2021

20.15-20.30 Frågor och avslut

 Det kommer ges möjlighet att ställa frågor men på grund av mötesformen kommer vi moderera frågeställningarna och ta merparten av frågorna på slutet

 Väl mött och välkomna, önskar

Clas Boström, kustansvarig Jägareförbundet Stockholms län

Per Zakariasson, Jaktvårdskonsulent, Svenska Jägareförbundet

Resultat spillningsinventering Skärgården ÄFO 2021

Nedgången i älgstammen är förväntad då man sett över hela området haft en hög avskjutning i förhållande till bedömd älgstam. När älgstammen som i detta fall befinner sig i en minskande utveckling så kommer man år för år att göra ett allt större procentuellt uttag om man ligger kvar på samma avskjutning från ett år till ett annat Torkan 2018 påverkar till viss del fortfarande och om man inte kompenserade och anpassade sin avskjutning 2018 och 2019 (samt till viss del även 2020) så kommer det totala uttaget ur älgstammen att vara högre än vad man kanske tänkt sig om vi haft mer normala förutsättningar

Spillningsinventering Skärgården ÄFO 2021

Se också tidigare ås  inventeringar här:  https://jagareforbundet.se/mitt/stockholms-lan/jagareforbundet-stockholm/verksamhet/viltovervakning/spillnings-invewntering-2014/