Alla inlägg av admin

Som ny jägare är det inte alltid så enkelt att få tag på jaktmark!

Läste på jagareforbundet.se

Jakt för våra medlemmar, Som ny jägare är det inte alltid så enkelt att få tag på jaktmark. Men för medlemmar i Svenska Jägare­förbundet finns jaktmöjlig­heter på de flesta håll i landet, dessutom till klart överkomliga priser. Här är en förteckning över jaktmarker som Jägareförbundet förfogar över.

se mer på https://jagareforbundet.se/jakt/jakt-for-vara-medlemmar/

Det är snart dags för den årliga sammanställningen av vad ni har skjutit förutom de älgar som ni redan rapporterat.

Rapporteringsperiod !

Rapporteringsperioden följer jaktåret, 1 juli – 30 juni. Det innebär att det som skjuts nu under våren skall inkluderas i det ni rapporterar.

Din rapport är viktig !

Det är av största vikt att vi jägare levererar data om viltet och jakten som håller hög kvalitet som stöd för att förvalta våra viltstammar. Rapporteringen har också stor betydelse vid beslut av jakttider.

Se länk. http://www.viltdata.se/sa-rapporterar-du/

Tidigare års preliminära rapporter gällande Stockholms län finner du här

https://jagareforbundet.se/mitt/stockholms-lan/jagareforbundet-stockholm/verksamhet/viltovervakning/avskjutningsstatistik1/