Alla inlägg av admin

Seminarium: Hur mycket är jakten värd?

Seminarium: Hur mycket är jakten värd?

Fredagen den 1 december arrangerar Sveriges Vildnad ett

seminarium med rubriken Hur mycket är jakten värd?

Jakten ger värdefulla ekosystemtjänster i form av viltkött, upplevelser

och bevarande av traditioner, samtidigt som vi reglerar

viltstammarna för att exempelvis minska skador på grödor

och skog.

Läs mer på   Seminarium

Har du rapporterat er Avskjutnings Rapport 1 juli 2016 – 30 juni 2017 ?

Önskan från Wermdö Skeppslags-Nacka Jaktvårdekrets styrelse .

Att du hjälper till med rapporteringen

"Vi har fått en propå från Länet om rapportering av fällt småvilt.   För att vi jägare ska kunna följa viltstammarnas utveckling är din rapport mycket viktig. Vi jägare har stor kunskap om viltet och skogen och det är viktigt att vi rapporterar och sammanställer den information vi har, för att öka vår kunskap om jakten och viltet . Inrapporteringen från vår krets minskar för varje år,   vilket ju givetvis inte är bra. Skulle någon mot förmodan ännu inte ha lämnat   avskjutningsrapport för småviltavskjutningen jaktåret 2016-2017 så går det   bra ett kort slag till  på"  https://rapport.viltdata.se/login

Stöter du på problem så sök information på

http://www.viltdata.se/sa-rapporterar-du/